พระราชินีทรงฉลองพระองค์ผ้าไหม พระภูษาพิมพ์ลายโบราณเมืองชัยบุรี


 พระราชินีทรงฉลองพระองค์ผ้าไหม พระภูษาพิมพ์ลายโบราณเมืองชัยบุรี

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทเสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจไปทรงเปิดศาลหลักเมืองประจำจังหวัดนราธิวาส บริเวณลานวัฒนธรรม ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (แห่งที่ ๑) และศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (แห่งที่ ๒) ณ จังหวัดนราธิวาส

ในการนี้ทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมพื้นเรียบ ลูกไม้ปัก ระภูษาผ้าพิมพ์ลายโบราณเมืองชัยบุรี ายบุหรงบงกช (ลายนกน้ำทะเลบัว)

เป็นผ้าพิมพ์ลายโบราณที่ ได้นาเข้ามาใช้ในเมืองพัทลุง ในยุค สมัยท่านสุลต่านสุลัยมานฟารีซีเป็นเจ้าเมืองและยังใช้กัน แพร่หลายในราชสานักทางภาคใต้อาณาจักรชิงกอล่าสมัยศรีวิชัยลังกาสุกะอีกด้วย ปัจจุบันยังมีปรากฏให้เห็นในจิตกรรมฝาผนัง ตัวหนังตะลุง การแต่งกายของตัวพระตัวนาง ฯลฯ

ผู้ผลิต บ้านศิวะนาฏจึงได้คิดที่จะฟื้นฟูผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์ผ้าโบราณเมืองชัยบุรี และ ลายผ้าโบราณเพื่อไม่ให้สูญหาย กรรมวิธีในการผลิตผ้าแบบโบราณ รูปแบบผ้าและลวดลายผ้าที่มีความซับซ้อน สังเวียนลายบุหงารายา กรวยเชิงผ้าลายเถาพรรณไม้ลายดาวแปดเเฉก หรือลายบงกต ดอกบัวในทะเลหลวงพัทลุง ลายรวงข้าว มีการพิมพ์สลับทับซ้อนสร้ามิติในชั้นลายผ้า และมิติในชั้นสี ย้อมด้วยสีธรรมชาติ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นชุมชน เช่น สีจากเปลือกประดู เปลือกมะพร้าว เปลือกต้นกระโดน และใบมังคุด เป็นต้นแลดู มีเอกลักษณ์คู่เมืองชัยบุรี เป็น ผ้าบ่งบอกสถานะผู้สวมใส่ รูปแบบการจัดวางลายผ้า การเลือกลายผ้า ความยากในขบวนการผลิต การเลือกใช้สีในการย้อม อย่างวิจิตร พิสดารจังหวัดพัทลุงมีงานผ้าเอกลักษ์เฉพาะ ที่ได้รับการสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นและสู่การพัฒนา ปัจจุบันมีกลุ่มบ้านศิวะนาฏ ผ้าพิมพ์โบราณเมืองชัยบุรี ได้ร่วมกลุ่มเยาวชน และคนในชุมชนพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์ลายโบราณ พระราชินีทรงฉลองพระองค์ผ้าไหม พระภูษาพิมพ์ลายโบราณเมืองชัยบุรี


 พระราชินีทรงฉลองพระองค์ผ้าไหม พระภูษาพิมพ์ลายโบราณเมืองชัยบุรี


 พระราชินีทรงฉลองพระองค์ผ้าไหม พระภูษาพิมพ์ลายโบราณเมืองชัยบุรี

เครดิต :
 

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์